Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία ποιμνιοστασίου ιδιοκτησία του κου. Α.Κ. στην κοινότητα Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-118-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.14.79 (20)
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία ποιμνιοστασίου ιδιοκτησία του κου. Α.Κ. στην κοινότητα Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 29-07-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 01-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη