Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της κας. Δ.Κ. στην κοινότητα Πάνω Αρόδες στην επαρχία Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-125-1
Αριθμός Φακέλου: Β333/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση και κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150KW ιδιοκτησία της κας. Δ.Κ. στην κοινότητα Πάνω Αρόδες στην επαρχία Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πάνω Αρόδες
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 08-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-01-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη