Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας με την ονομασία "SUMMER BREEZE" ιδιοκτησία της ετιαρείας "PANARETI PUBLIC LTD" στον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-127-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/1031/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας με την ονομασία "SUMMER BREEZE" ιδιοκτησία της ετιαρείας "PANARETI PUBLIC LTD" στον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πέγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 03-08-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση