ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής, εμπορικής και γραφειακής ανάπτυξης ιδιοκτησία της ετιαρείας "HALEMO LTD" στην κοινότητα Πύργου της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-130-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00622/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής, εμπορικής και γραφειακής ανάπτυξης ιδιοκτησία της ετιαρείας "HALEMO LTD" στην κοινότητα Πύργου της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πύργος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 16-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07-05-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση