ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία μεικτής ανάπτυξης με την ονομασία "DASOUDI RESIDENCE" στον Δήμο Γερμασόγειας στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-132-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01704/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία μεικτής ανάπτυξης με την ονομασία "DASOUDI RESIDENCE" στον Δήμο Γερμασόγειας στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Γερμασόγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 16-12-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-04-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Άδεια