Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών της εταιρείας "STAROIL LTD" στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-141-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00754/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών της εταιρείας "STAROIL LTD" στην κοινότητα Πάνω Δευτεράς στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πάνω Δευτερά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 03-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-01-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη