Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 54 κλινών ιδιοκτησία της κας. Μ.Κ. στην Αγία Νάπα.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-142-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00288/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 54 κλινών ιδιοκτησία της κας. Μ.Κ. στην Αγία Νάπα.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Αγία Νάπα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου
Ημερομηνία Επιστολής: 21-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12-01-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη