Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγαρση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150 KW ιδιοκτησία του κου. Α.Γ. στην κοινότητα Γυαλιά στην επαρχία Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-143-1
Αριθμός Φακέλου: Β89/2017
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγαρση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 150 KW ιδιοκτησία του κου. Α.Γ. στην κοινότητα Γυαλιά στην επαρχία Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Γιαλιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 14-12-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση