ΜΕΕΠ για την προσθήκη σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων και αποξηραντηρίου σε υφιστάμενο σφαγείο ιδιοκτησία της εταιρείας "BELLFOODS LTD" στην κοινότητα Γερόλακκος στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-144-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/0119/2014/Γ
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την προσθήκη σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων και αποξηραντηρίου σε υφιστάμενο σφαγείο ιδιοκτησία της εταιρείας "BELLFOODS LTD" στην κοινότητα Γερόλακκος στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Γερόλακκος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 20-10-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 27-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη