Έκθεση Πληροφοριών για την σημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης (ΑΕΚΚ) και αποθήκευσης δομικών υλικών ιδιοκτησία της εταιρείας "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΛΤΔ" στην κοινότητα Πέρα Ορεινής στην επαρχία Λευκωσία.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-148-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01126/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την σημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης (ΑΕΚΚ) και αποθήκευσης δομικών υλικών ιδιοκτησία της εταιρείας "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΛΤΔ" στην κοινότητα Πέρα Ορεινής στην επαρχία Λευκωσία.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πέρα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 05-11-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση