Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία βιολογικού σταθμού λυμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου(MASTER PLAN) της ενοποιημένης ανάπτυξης μεγάλων και σύνθετων χρήσεων στον Δήμο Πέγειας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-150-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/932/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία βιολογικού σταθμού λυμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου(MASTER PLAN) της ενοποιημένης ανάπτυξης μεγάλων και σύνθετων χρήσεων στον Δήμο Πέγειας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πέγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 05-11-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη