Έκθεση Πληροφοριών για την επέκταση λατομείου Α' τάξης μπετονιτικού αργύλου ιδιοκτησία της εταιρείας "PELETICO PENTA LTD" στην κοινότητα Ασγάτα της επαρχίας Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-151-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00667/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την επέκταση λατομείου Α' τάξης μπετονιτικού αργύλου ιδιοκτησία της εταιρείας "PELETICO PENTA LTD" στην κοινότητα Ασγάτα της επαρχίας Λεμεσού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Ασγάτα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 15-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-01-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη