Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή δρόμου πρωταρχικής σημασίας που θα συνδέει τη Λεωφόρο Στροβόλου με τη Λεωφόρο Αρχαγγέλου και τμήματος του δευτερεύοντος οδικού δικτύου στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-156-1
Αριθμός Φακέλου: 16.05.023.011.002
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή δρόμου πρωταρχικής σημασίας που θα συνδέει τη Λεωφόρο Στροβόλου με τη Λεωφόρο Αρχαγγέλου και τμήματος του δευτερεύοντος οδικού δικτύου στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Στρόβολος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 27-11-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-04-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση