Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχείου με την ονομασία "SOLE AND MARE HOTEL" στο Παραλίμνι στην επαρχία Αμμοχώστου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-158-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/0292/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχείου με την ονομασία "SOLE AND MARE HOTEL" στο Παραλίμνι στην επαρχία Αμμοχώστου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Παραλίμνι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου
Ημερομηνία Επιστολής: 20-11-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-02-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση