Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φάρμας αιγοπροβάτων ιδιοκτησία της εταιρείας "M.E.M ESTATES LTD" στα Λύμπια στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-163-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.108.408
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φάρμας αιγοπροβάτων ιδιοκτησία της εταιρείας "M.E.M ESTATES LTD" στα Λύμπια στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λύμπια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 13-11-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 27-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση