Έκθεση Πληροφοριών για την ενοποίηση οικοπέδων και για την επέκταση του Νοσοκομείου "MEDITERRANEAN" στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-165-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00388/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ενοποίηση οικοπέδων και για την επέκταση του Νοσοκομείου "MEDITERRANEAN" στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Λεμεσός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 14-10-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-10-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση