Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 350KW ιδιοκτησία του κου. Ν.Β & άλλοι στον Δήμο Αραδ'ιππου στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-166-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00250/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 350KW ιδιοκτησία του κου. Ν.Β & άλλοι στον Δήμο Αραδ'ιππου στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αραδίππου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 08-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 02-02-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Άδεια