ΜΕΕΠ για την κατεδάφιση υφιστάμενου κτηρίου, τροποποίηση υφιστάμενης αδειούχας ενιαίας ανάπτυξης και προσθήκη κτιρίου γραφείων 15 ορόφων ιδιοκτησία της ετιαρείας "ΛΑΚΕΜΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ" στον Δήμο Λεμεσού στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-171-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑ 191/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατεδάφιση υφιστάμενου κτηρίου, τροποποίηση υφιστάμενης αδειούχας ενιαίας ανάπτυξης και προσθήκη κτιρίου γραφείων 15 ορόφων ιδιοκτησία της ετιαρείας "ΛΑΚΕΜΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ" στον Δήμο Λεμεσού στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Λεμεσός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 16-12-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-05-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη