ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρείας Prometheas Asphalt Ltd, στην κοινότητα Μιτσερού της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-001-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00108/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρείας Prometheas Asphalt Ltd, στην κοινότητα Μιτσερού της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Μιτσερό
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 20-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-10-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη