Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κατασκηνωτικού χώρου ιδιοκτησία των κ.κ. Α.Α., Θ.Σ, Χ.Μ. στην κοινότητα Λουβαρά στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-175-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/337/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κατασκηνωτικού χώρου ιδιοκτησία των κ.κ. Α.Α., Θ.Σ, Χ.Μ. στην κοινότητα Λουβαρά στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Λουβαράς
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 24-11-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 27-05-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση