Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση πληροφοριών για την κατασκευή δημόσιου παραλιακού πεζόδρομου στον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-177-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/0225/2020
Περιγραφή: Έκθεση πληροφοριών για την κατασκευή δημόσιου παραλιακού πεζόδρομου στον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πέγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 15-12-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-04-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Γνωμάτευση
Μελέτη