Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη κατοικία και αλλαγής χρήσης σε πολυχώρο εκδηλώσεων στον Δήμο Αρραδίππου ιδιοκτησία του κου. Α.Κ. στην επαρχία Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-003-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/313/2020&ΛΑΡ/314/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη κατοικία και αλλαγής χρήσης σε πολυχώρο εκδηλώσεων στον Δήμο Αρραδίππου ιδιοκτησία του κου. Α.Κ. στην επαρχία Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αραδίππου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 18-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 19-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη