Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση οινοποιείου ιδιοκτησία του κου. Γ.Ν. στην κοινότητα Άγιος Επιφάμειος Ορεινής

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-004-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/1658/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση οινοποιείου ιδιοκτησία του κου. Γ.Ν. στην κοινότητα Άγιος Επιφάμειος Ορεινής
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Άγιος Επιφάνιος Ορεινής
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 19-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 20-05-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Άδεια