Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εργοστασίου παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτησία της ετιαρείας "ATHINODOROU BETON - ESTATES LTD" στον Δήμο Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-005-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/0457/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση εργοστασίου παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτησία της ετιαρείας "ATHINODOROU BETON - ESTATES LTD" στον Δήμο Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Τσέρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 05-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 27-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση