Έκθεση Πληροφοριών για την προσθήκη υπαίθριου χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (ΑΕΚΚ) και εγκατάσταση σπαστήρα και κόσκινο ιδιοκτησία της εταιρείας "S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTIONS LTD" στην κοινότητα Κόσιη στην επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-007-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00005/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την προσθήκη υπαίθριου χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (ΑΕΚΚ) και εγκατάσταση σπαστήρα και κόσκινο ιδιοκτησία της εταιρείας "S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTIONS LTD" στην κοινότητα Κόσιη στην επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Κόχη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 18-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση