Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχείου στην κοινότητα Κάτω Πύργου στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-182-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01539/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχείου στην κοινότητα Κάτω Πύργου στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Κάτω Πύργος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 28-09-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 19-02-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια