Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 85,5KW στην κοινότητα Ποτάμι στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-009-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.156.60
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 85,5KW στην κοινότητα Ποτάμι στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Ποτάμι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 11-02-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση