Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κλινικής ημερήσιας νοσηλείας ιδιοκτησία της εταιρείας "EIPS LTD" στον Στρόβολο στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-011-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/1085/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κλινικής ημερήσιας νοσηλείας ιδιοκτησία της εταιρείας "EIPS LTD" στον Στρόβολο στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Στρόβολος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 12-02-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση