Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων ιδιοκτησία της εταιρείας "ENAK DAIRY LTD" στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-013-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00141/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων ιδιοκτησία της εταιρείας "ENAK DAIRY LTD" στον Δήμο Αθηένου στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αθιένου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 24-02-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση