Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κοιμητηρίου και χώρου στάθμευσης στην κοινότητα Λιμνάτη στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-014-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00761/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κοιμητηρίου και χώρου στάθμευσης στην κοινότητα Λιμνάτη στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Λιμνάτης
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 18-02-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση