ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1,5MW ιδιοκτησίας της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 58 LTD" στην κοινότητα Καλαβασού στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-186-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00505/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1,5MW ιδιοκτησίας της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 58 LTD" στην κοινότητα Καλαβασού στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Καλαβασός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 09-10-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση