Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας κλαδεμάτωκαι χώρος προσωρινής αποθήκευσης και μερικού διαχωρισμού ΑΕΚΚ ιδιοκτησία της εταιρείας “Skip Panais Ltd” στον Δήμο Ιδαλίου στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-187-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/1774/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας κλαδεμάτωκαι χώρος προσωρινής αποθήκευσης και μερικού διαχωρισμού ΑΕΚΚ ιδιοκτησία της εταιρείας “Skip Panais Ltd” στον Δήμο Ιδαλίου στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Δάλι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 05-06-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 24-02-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση