Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικού υποστατικού δυναμικότητας 200 ζώων ιδιοκτησία της κας. Α.Β.Δ. στην κοινότητα Αβδελλερό στην επαρχία Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-188-1
Αριθμός Φακέλου: Β421/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση κτηνοτροφικού υποστατικού δυναμικότητας 200 ζώων ιδιοκτησία της κας. Α.Β.Δ. στην κοινότητα Αβδελλερό στην επαρχία Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αβδελλερό
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 19-11-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 01-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη