ΜΕΕΠ για την ανάπαλαση του παλιού ΓΣΠ Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-189-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΠΑ 248/20
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανάπαλαση του παλιού ΓΣΠ Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λευκωσία
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 25-11-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06-04-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη