Έκθεση Πληροφοριών για την ασφαλτόστρωση δρόμου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-015-1
Αριθμός Φακέλου: 2.10.002.1.1, 2.4.14.7/2
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ασφαλτόστρωση δρόμου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αραδίππου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Δάσων
Ημερομηνία Επιστολής: 21-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση