Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 150KW, ιδιοκτησία του κου. Α.Τ. στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-190-1
Αριθμός Φακέλου: Β178/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 150KW, ιδιοκτησία του κου. Α.Τ. στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Τίμη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 19-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 24-05-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση