Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μονάδας επεξεργασίας κλαδεμμάτων και μεταφόρτωσης υλικών ιδιοκτησία της εταιρείας "SKIP PANAIS LTD" στην κοινότητα Δάλι στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-242-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01774/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μονάδας επεξεργασίας κλαδεμμάτων και μεταφόρτωσης υλικών ιδιοκτησία της εταιρείας "SKIP PANAIS LTD" στην κοινότητα Δάλι στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Δάλι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 09-12-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 05-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση