ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 2,41MW ιδιοκτησία της εταιρείας "C.N.SHIACOLAS FARMS LTD" στην κοινότητα Ψημολόφου στην επαρχία Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-194-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/1113/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 2,41MW ιδιοκτησία της εταιρείας "C.N.SHIACOLAS FARMS LTD" στην κοινότητα Ψημολόφου στην επαρχία Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Ψιμολόφου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 29-12-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη