Έκθεση πληροφοριών για τις προσθηκομετατροπές σε κτηνοτροφικό υποστατικό ιδιοκτησία της εταιρείας "PELKON FARM LTD" στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-016-1
Αριθμός Φακέλου: Β1034/2005
Περιγραφή: Έκθεση πληροφοριών για τις προσθηκομετατροπές σε κτηνοτροφικό υποστατικό ιδιοκτησία της εταιρείας "PELKON FARM LTD" στην κοινότητα Τίμη της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Πτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Τίμη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 22-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-04-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση