Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "CORAL ENERGY CYPRUS LTD" στην κοινότητα Καλό Χωριό Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-017-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00016/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "CORAL ENERGY CYPRUS LTD" στην κοινότητα Καλό Χωριό Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Καλό Χωριό Λάρνακας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 21-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-10-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη