ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 457,2 KW, ιδιοκτησία του κου. Ν.Μ στην κοινότητα Νατά της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-019-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/1024/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 457,2 KW, ιδιοκτησία του κου. Ν.Μ στην κοινότητα Νατά της επαρχίας Πάφου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Νατά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 23-12-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη