ΜΕΕΠ για την ανέγερση Καθεδρικού Ναού στον Δήμο Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-020-1
Αριθμός Φακέλου: 12/20
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση Καθεδρικού Ναού στον Δήμο Πάφου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πάφος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 11-02-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-10-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη