Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή δρόμου στην κοινότητα Ανδρολύκου στην επαρχία Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-022-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/0037/2021
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή δρόμου στην κοινότητα Ανδρολύκου στην επαρχία Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Ανδρολίκου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 12-03-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση