Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 150KW, ιδιοκτησίας του κου. Α.Α. στην κοινότητα Θρυνιά της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-023-1
Αριθμός Φακέλου: Β230/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 150KW, ιδιοκτησίας του κου. Α.Α. στην κοινότητα Θρυνιά της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Θρινιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 07-01-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 27-09-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση