Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή μικρών αποβαθρών στην Λάρνακα

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-025-1
Αριθμός Φακέλου: Τ.Υ.1020.Ε378
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή μικρών αποβαθρών στην Λάρνακα
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 18-03-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση