ΜΕΕΠ για την ανέγερση δυο δεκαεπταόροφων οικοδομών, μιας οικιστικής ανάπτυξης και μιας γραφειακής; με ενιείο υπόγειο χώρο στάθμευσης σε δύο επίπεδα με την ονομασία "LANDMARK PROJECT - OFFICE AND RESIDENTIAL TOWER DEVELOPMENT" στον Δήμο Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-028-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΠΑ 135/20
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση δυο δεκαεπταόροφων οικοδομών, μιας οικιστικής ανάπτυξης και μιας γραφειακής; με ενιείο υπόγειο χώρο στάθμευσης σε δύο επίπεδα με την ονομασία "LANDMARK PROJECT - OFFICE AND RESIDENTIAL TOWER DEVELOPMENT" στον Δήμο Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λευκωσία
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 23-03-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη