Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μικρής εκκλησίας στην κοινότητα Νήσου της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-031-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕY/688/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μικρής εκκλησίας στην κοινότητα Νήσου της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Νήσου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 24-03-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση