Έκθεση Πληροφοριών για την διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, παιδικής χαράς και αθλητικών χώρων στον Δήμο Γεροσκήπου στην επαρχία Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-033-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/0157/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, παιδικής χαράς και αθλητικών χώρων στον Δήμο Γεροσκήπου στην επαρχία Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Γεροσκήπου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: ...
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη