Έκθεση πληροφοριών για την ανάπλαση και τοποιοτέχνηση παραλιακού πεζόδρομου και δημόσιων χώρων στον Δήμο Γεροσκήπου στην επαρχία Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-035-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/0423/2018
Περιγραφή: Έκθεση πληροφοριών για την ανάπλαση και τοποιοτέχνηση παραλιακού πεζόδρομου και δημόσιων χώρων στον Δήμο Γεροσκήπου στην επαρχία Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Γεροσκήπου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 05-04-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη