Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμάτων αδρανών υλικών εντός υφιστάμενου λατομείου ιδιοκτησία της εταιρείας "ΜΣ ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ" στην κοινότητα Βάσα Κελλακίου στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2020-195-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00933/2020
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμάτων αδρανών υλικών εντός υφιστάμενου λατομείου ιδιοκτησία της εταιρείας "ΜΣ ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ" στην κοινότητα Βάσα Κελλακίου στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Βάσα Κελλακίου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 18-11-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-10-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη